O NAMA

nAŠA PRIČA

Firma Holex d.o.o. je osnovana 1996.godine sa osnovnom djelatnošću niskogradnje, a posebno se specijalizirala za prevoz i ugradnju kamenih agregata kao i polaganje asfalta.Kontinuiranim razvojem firme kroz nabavku savremene i sofisticirane opreme kao i kvalitetom izvedenih radova “Holex d.o.o.” se svrstao u red renomiranih firmi u oblasti niskogradnje na području regije Tuzlanskog kantona.Broj uposlenih radnika se kreće između 15-30 u zavisnosti od sezone kao i u zavisnosti od dinamike izvođenja pojedinih radova.

Pored naprijed navedenih djelatnosti “Holex d.o.o.” vrši popločavanje dvorišta, iskope, nasipe, behatone, uređenje korita i sl. Za izvođenje svih radova koristimo najkvalitetnije materijale, najsavremeniju opremu i naš najvredniji resurs, a to je stručni kadar.Referenc lista radova koje smo u dosadašnjem periodu izveli isuviše je velika da bi je kompletnu naveli, te Vam predstavljamo samo neke od njih.Naš primarni cilj je zadovoljan korisnik naših usluga, a zadatak nam je stvoriti prepoznatljiv bosansko hercegovački brend u oblasti niskogradnje sa najmanje 30 stalno zaposlenih radnika i zavidnom referenc listom.

PRUŽAMO NAJBOLJE ISKUSTVO I USLUGU